ჩვენ შესახებ

საქართველოს ღვინის კონკურსი მიზნად ისახავს დაეხმაროს მწარმოებლებს ღვინის რეალიზაციაში როგორც ქვეყნის შიგნით ისე მის გარეთ ქართული ვაზის ჯიშების, ადგილწარმოშობებისა და ღვინის საწარმოო რეგიონების აღიარებისა და პოპულარიზაციის გზით.